17. Miskolci Barátság Maraton 2018 - Versenykiírás

 

                 

 

 

XVII. Maratón Priateľstva Miškolc

( Vypísanie súťaže )

 

Termín súťaže: 21. október 2018, nedeľa (v centre mesta Miškolc!)

Cieľ súťaže: Propagácia pravidelného športu, dôležitosť zdravého životného štýlu. Podporiť vzniknuté úprimné športové priateľstvá a poskytnúť príležitosť zašportovať si, tak pre amatérov ako aj pre profesionálnych športovcov z domova aj spoza hraníc. Prezentácia pamiatok mesta Miškolc a posilnenie umestnenia sídla kraja Boršod medzi ostatnými krajmi Maďarska. Spropagovať pouličný maratón v našom kraji.

Hlavným sponzorom súťaže je: Mesto Miškolc

Hlavným patrónom súťaže je: Dr. Ákos Kriza, starosta mesta Miškolc

Predseda organizačného výboru: Ferenc Katona, člen zastupiteľstva mesta Miškolc

Organizátor: Nadácia pre zdravú mládež Miškolc

Spoluorganizátor: Marathon Club SE

Vedúci organizačného výboru: István Szűcs

 

SÚŤAŽNÉ DISCIPLÍNY, KATEGÓRIE:

5,27 km (na pamiatku Dr. Gábora Márkusa) – JEDNOTLIVCI (podľa ROKU narodenia: 7-11 rokov, 12-14 rokov, 15-18 rokov, 19-35 rokov, 36-45 rokov, 46-55 rokov, 56-65 rokov, 66 a viac rokov; ženy a muži v absolútnej kategórií)

Malý maratón (10,5 km)–JEDNOTLIVCI (ženy a muži v absolútnej kategórií)

Polmaratón (21,095 km)-JEDNOTLIVCI (ženy a muži v absolútnej kategórií)

Polmaratón (21,095 km)- ŠTVORČLENNÁ ŠTAFETA (ženy a muži v absolútnej kategórií)

(Pozor: 4-člennú štafetu pozostávajúcu zo žien aj mužov oceňujeme v kategórií muži!)

Maratón (42,195 km, na pamiatku Lászla Homonnaiho)-JEDNOTLIVCI (ženy a muži v absolútnej kategórií) – Maximálne trvanie: 6 hodín

 

DECATHLON-pre deti (600 m a 1,8 km)- JEDNOTLIVCI (600m: deti do 6 rokov, dievčatá a chlapci; 1,8 km: deti 7-11 rokov, dievčatá a chlapci)

 

Mapu okruhu 5,27 km si môžete pozrieť kliknutím na nasledujúci odkaz:

http://www.everytrail.com/view_trip.php?trip_id=2350209

 

Pred mestskou športovou halou ,,Népkert“ na štartovacej bráne bude mať každý možnosť sledovať si svoj aktuálny zabehnutý čas po každom kole vďaka elektronickému časomeraču.

 

REGISTRAČNÉ POPLATKY A TERMÍNY UZÁVIEROK: (HUF)

Maratón (42,3 km)

Uzávierka registrácie Registračný poplatok

30. máj 2018 6 000,- HUF

30. september 2018 7 000,- HUF

Na mieste 8 000,- HUF

 

Polmaratón (21 km)

Uzávierka registrácie Registračný poplatok

30. máj 2018 6 000,- HUF

30. september 2018 7 000,- HUF

Na mieste 8 000,- HUF

Malý maratón (10,5 km)

Uzávierka registrácie Registračný poplatok

30. máj 2018 4 000,- HUF

30. september 2018 5 000,- HUF

Na mieste 6 000,- HUF

 

Maratón – štafeta (4x10,5 km)

Uzávierka registrácie Registračný poplatok

30. máj 2018 16 000,- HUF

30. september 2018 20 000,- HUF

Na mieste 24 000,- HUF

Minimaratón (5,27 km)

Uzávierka registrácie Registračný poplatok

30. máj 2018 3 000,- HUF

30. september 2018 4 000,- HUF

Na mieste 5 000,- HUF

 

DECATHLON-beh pre deti (600 m a 1800 m)

Uzávierka registrácie Registračný poplatok

30. máj 2018 1 000,- HUF

30. september 2018 1 500,- HUF

Na mieste 2 000,- HUF

 

Registračné poplatky prosíme uhradiť do termínov uzávierok registrácie!

PREDREGISTRÁCIA – Vyplnením a zaslaním registračného listu formou online na stránke: www.maratonclubmiskolc.hu

Poplatky za predregistráciu prosíme uhradiť na účet Nadácie pre zdravú mládež mesta Miškolc, číslo účtu: HU

Uzávierka predregistrácie je 30. septembra 2018 (vrátane) do 24.00 hod.

 

REGISTRAČNÝ POPLATOK ZAHŔŇA:

 • Pre predregistrovaných vlastné štartové číslo s menom

 • Jedinečnú medailu (výnimkou sú účastníci DECATHLON-behu pre deti, ktorých odmení sponzor-predajňa Decathlon-obchod so športovými potrebami)

 • Elektronický časomerač (čip)

 • Osvieženie

 • Prezliekáreň, sprchu, úschovňu šiat a cenností (preukazy, kľúče, peniaze a pod.) na mieste súťaže v mestskej športovej hale

 • Po preukázaní sa štartovým číslom, zľavnené vstupné do jaskynného kúpaliska Miškolctapolca ako aj do novozrekonštruovaného hradu Diósgyőr!

 • Lekársku prvú pomoc podľa potreby

 

SÚŤAŽNÉ TRIČKO:

Kvalitné bavlnené tričko s jedinečným emblémom je možnosť objednať a spolu s vyplneným predregistračným listom zaslať na našu adresu: www.maratonclubmiskolc.hu

Cena trička je: 2 500,- Ft

Cenu za tričko prosíme uhradiť do 30.septembra 2018 (vrátane) do 24.00 h. na účet č. HU06117340732000907000000000

Registrácia na mieste, resp. odovzdanie štartových čísiel a tričiek pre predregistrovaných:

 • 20. október 2018, sobota, v čase medzi 15-18 hodinou pred mestskou športovou halou ,,Népkert“

 • V deň súťaže (21. októbra 2018, nedeľa) v čase medzi 8-10 hodinou pred mestskou športovou halou ,,Népkert“

 

ZAČIATOK ŠTARTOV:

 

 1. Štart: o  9.30 hod.: DECATHLON-beh pre deti

 2. Štart: o 10.00 hod.: maratón 5,27 km

 3. Štart: o 12.00 hod.: malý maratón, polmaratón(jednotlivci aj štafeta)

Miesto štartu: pred mestskou športovou halou ,,Népkert“

Cieľ: pred mestskou športovou halou ,,Népkert“

ROZHODOVANIE O UMIESTNENIACH:

Elektronickým časomeračom s prihliadnutím na čistý zabehnutý čas.

OSVIEŽENIE:

Po odbehnutom 2,5 km: voda, hroznový cukor,

Po odbehnutom 5,27 km: voda, hroznový cukor, izotonický nápoj, cola, sladkosť, ovocie.

V deň súťaže dňa 21. októbra 2018 (nedeľa) pred štartom v čase medzi 8.00 -10.00 h. bude možnosť odovzdať do úschovy svoje osviežujúce nápoje s označením súťažnej disciplíny a štartového čísla.

VÝHRY:

Maratón:

Ženy-muži absolútne 1. – 3.miesto: pohár+medaila

Ženy-muži absolútne 4. – 6.miesto: pohár

 

Polmaratón-jednotlivci:

Ženy-muži absolútne 1. – 3.miesto: pohár+medaila

Ženy-muži absolútne 4. – 6.miesto: pohár

 

Polmaratón-štafeta:

Ženy-muži absolútne 1. - 3.miesto: pohár+medaila+torta Balajti

 

Malý maratón:

Ženy-muži absolútne 1. – 3.miesto: pohár+medaila

Ženy-muži absolútne 4. – 6.miesto: pohár

 

5,27 km:

7-11 rokov, 12-14 rokov, 15-18 rokov, 19-35 rokov, 36-45 rokov, 46-55 rokov, 56-65 rokov, 66 a viac rokov ženy-muži 1. – 3.miesto: medaila

ženy-muži absolútne 1. – 6.miesto: pohár

 

DECATHLON-beh pre deti:

Podľa kategórií: dievčatá-chlapci 1. – 3.miesto: medaila

dievčatá-chlapci 1. – 6.miesto: vecné ceny

 

ZVLÁŠTNE OCENENIA:

 • Účastníci štafety s najnižšou a s najvyššou vekovou hranicou dostanú zvláštne ocenenie

 • Najlepší mužský maratonista mesta Miškolc dostane zvláštne ocenenie

 • Najlepšia ženská maratonistka mesta Miškolc dostane zvláštne ocenenie

 

DOLEŽITÉ!

 

Všetci účastníci súťažia na vlastnú zodpovednosť. Vyplnením a odoslaním prihlášky potvrdzujú súhlas s podmienkami súťaže a vyhlasujú, že sú pripravení dokončiť nimi zvolenú vzdialenosť.

Vylúčime súťažiaceho, ktorý počas pretekov sklopí, zakryje alebo nebude mať na hrudi pripnuté svoje štartovné číslo, nesplní svoju dobrovoľne vybranú disciplínu a jej dľžku, ak odovzdá neúplnú alebo nepravdivo vyplnenú prihlášku a ak nesprávne použije svoj čip na meranie zabehnutého času.

Počas trvania pretekov je ZAKÁZANÉ bicyklovať ako aj behať bez štartovného čísla a so psom!

Akákoľvek obchodná alebo propagačná činnosť na mieste podujatia sa môže uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom organizátora vo vopred dohodnutej forme a spôsobom.

 

Ďalšie informácie: tel.: + 36-30/721-24-03 alebo + 36-70/391-91-36

e-mail: steveszucs@gmail.com alebo mate@hegyimaraton.hu

 

Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu!