2. Kassa/KOŠICE -Miskolc Ultramarathon 2019 – Popis

Štartujeme od rohu Dómu Sv. Alžbety v Košiciach, odtiaľ odbočíme na Rooseveltovú ulicu. Prejdeme ju celú a odbočíme z nej najprv vpravo, potom následne po dvakrát dvojprúdovke vľavo. Po ulici Palackého pokračujeme smerom na východ zanechajúc za sebou centrum mesta Košice. Ďalej pokračujeme podjazdom železničných tratí, pobežíme vedľa čerpacej stanice, po ktorej odbočíme vpravo. Po odbočení z nadjazdu skrížime cestu a popri brehu rieky Hornád dôjdeme na cyklotrasu, odkiaľ pokračujeme už len po ceste pre cyklistov a chodcov.(1,6km od štartu) Po cyklotrase vedúcej popri brehu rieky pobežíme zhruba 4 km, prídeme k bytovkám, kde odbočíme vpravo, potom vľavo a pokračujeme ďalej po vyznačenej cyklotrase. Tá nás dovedie späť k brehu rieky Hornád. Odtiaľ ďalej po cyklotrase až k prvému bodu výmeny štafiet.(8,2km) Ďalej pokračujeme pozdľž brehu rieky, odkiaľ odbočíme na kamenistú cestu. Tá je dostatočne široká pre rýchly beh. Táto časť trasy je premenlivá, ale ľahko sledovateľná, lebo celý čas treba zostať pozdľž brehu rieky.(značenia)

Pomaly sa dostávame z predmestských sídlisk Košíc k budove družstva, kde odbočíme vľavo na drevený most. Po prekročení rieky sa dostávame do obce Nižná Myšľa k druhému bodu výmeny štafiet.(8,0km/16,2km) V obci bežíme znova po asfaltovanej ceste. Po ostrej vpravotočivej zákrute ďalej, najskôr prejdeme cez obec Ždaňa a potom cez Trstené pri Hornáde. Nasleduje prechod cez štátne hranice (zemepisne aj fyzicky) a po stúpajúcej ceste dôjdeme do obce Kéked.(výmenný bod štafiet, 11,8km/28km) Po tomto bode odbočíme ostro vpravo smerom hore na cestu č. 3719.Dotknúc sa západných vrchov Zemplénu sa dostávame najprv do obce Abaújvár a potom do obce Žújta (Zsújta). Pokračujeme ďalej po tejto ceste, potom sa držíme vľavo po ,,S“ zákrutách do kopca smerom na obec Gönc. Po príchode do obce hneď odbočíme vpravo na cestnú komunikáciu vedúcu na obec Mád. Tu bude ďalší bod výmeny štafiet.(12,5km/40,5km) Odtiaľ pokračujeme smerom na juh po ceste cez obce Göncruska (Göncruszka), potom Vilmáň (Vilmány) a dôjdeme do obce Vižoj (Vizsoly). Vedľa výstavnej siene tzv. Vižojskej biblie na parkovisku je ďalší výmenný bod štafiet.(11,2km/51,7km) Ďalej pokračujeme smerom na Abaújsolnok (Abaújszolnok) po cestnej komunikácií. Po pravej strane sa pýši hrad Boldogkőváralja a dôjdeme do obce Abaújkér. Tu pobežíme rovno ďalej a dostaneme sa na hlavnú cestu č. 39, ktorá nás povedie do centra obce Abaújszántó (Abaújszántó) k ďalšiemu bodu výmeny štafiet. (13,2km/64,9km)

Na južnom konci obce zídeme z hlavnej cesty č. 39 a smerujeme vpravo k obciam Pere a Halmaj. Po prechode kruhovým objazdom zanecháme za sebou obec, aby sme mohli dlhé kilometre ďalej pokračovať rovno do kopca. Po príchode na vrchol kopca sa dostávame k najvyššiemu bodu obce Felsődobsza, odkiaľ prudko klesáme dolu do obce. Tu odbočíme vľavo a pozdľž rieky Hernád sa dostávame do obce Hernádkércs, kde bude ďalší bod výmeny štafiet.(12,9km/77,8km) Zakrátko odbočíme vpravo smerom na Halmaj, skrížením rieky Hernád a popri obci Kiskinizs sa dostávame do obce Halmaj. Pomedzi domami obce prejdeme cez koľajnice a na konci obce po odbočení vľavo sa dostaneme na cyklisktickú trasu. Tá nás dovedie k hlavnej ceste č. 3, kde po odbočení vľavo zostávame na cyklotrase. Prejdeme cez obce Aszaló, potom Szikszó, kde pri nemocnici odbočíme vpravo na ulicu Petöfi Sándora. Nasledujeme túto ulicu a po odbočke vľavo sa dostávame do centra mesta k ďalšiemu výmennému bodu štafiet.(13km/90,8km) Pokračujeme ostro vpravo z mesta smerom na sever a dostávame sa na cestu, ktorá nás z neho vyvedie. Pri pálenici odbočíme vľavo na kamenistú cestu (makadám). Po tej dlhšie rovno, potom stúpaním po poľnej ceste smerom ku geodetickej veži. Po dosiahnutí vrchola sa spúšťame po kraji lesa, potom po poľnej ceste v smeroch vľavo-vpravo-vľavo-vpravo.(značenia) Pomaly dôjdeme na asfaltovú cestu, po ktorej odbočením vpravo prichádzame medzi domy obce Sajóvámos. Tu nájdeme posledný bod výmeny štafiet (9,8km/100,6km) Po tomto bode pokračujeme cez cestu, odkiaľ smerujeme na západ po ceste smerom na obec Szirmabesenyő. Prejdeme po moste cez rieku Slaná (Sajó) a pokračujeme vľavo popri domoch k priehrade. Po tej pobežíme (cesta dobrej kvality), obídeme obec . Zostávajúc po priehrade pobežíme vedľa letiska v Miškovci a ďalej až kým z nej nezídeme jednou ostrou vpravotočivou zákrutou. Zídeme na asfaltovú cestu, skrížime ulice Zsigmondy, potom Besenyői a následne odbočíme vľavo. Pobežíme pod nadjazd, rovno po chodníku prejdeme pomedzi bytovky na ulici Selyemrét, dôjdeme na ulicu Bajcsy-Zsilinszkyho, kde odbočíme vľavo na cestu vedúcu paralelne s električkovou traťou. Po nej rovno cez dve svetelné signalizácie a dôjdeme na pešiu ulicu bez premávky, kde po ďalších dvoch kdrižovatkách pobežíme do cieľa na námestí pred radnicou v Miškovci.(12,8km/113,4km)

GPX donwload:         Maps: