Miskolc – Kassa Ultramarathon útvonalleírás

Link: https://www.termeszetjaro.hu/hu/tour/hegyikerekparozas/miskolc-kassa-ultramaraton-2021/44527420/?share=%7Ezm9ybgaz%244osspsta

Térkép: http://www.maratonclubmiskolc.hu/downloads/2021/20211106_3_KMUM/terkep.pdf

A Miskolc belvárosban lévő Dísz-téren kialakított rajtból a Széchenyi sétáló utcára fordulunk, amin végig haladunk a történelmi belváros keleti végéig. Itt a Bajcsy-Zsilinszky útra érkeze tovább egyenesen, a villamossal párhuzamosan vezető úton, majd egy vasúti aluljáró után balra, a járdán átvágunk a Selyemrét bérházai között. A közúti felüljáró alatt átérünk a Besenyői útra, amin egyenesen, a városból kivezető északi irányba haladunk. A Sajószigeti úthoz elérve jobbra fordulunk, majd egy nagy kereszteződésen áthaladva mégtovább kifelé a lakott területekről. Hamarosan a közút egy jobbra ívelő kanyarjában balra, egy kis földes útra térünk, ami felvezet a Sajó folyó árvízvédelmi gátjára. Ezen balra fordulva a rajta futó füves,földes, kavicsos úton kerüljük meg Miskolc ipari telepeit, majd elhaladunk a miskolci repülőtér mellett is. Később elérkezünk a gáton Szirmabesenyőhöz, ám a települést is megkerüljük a gáton vezető utakon. A lakott részek túlsó végén, a házakat elhagyva átkelünk a Sajó-folyó hídján, hogy aztán keleti irányba fordulva a közúton Sajóvámos településre érjünk. Itt található az első váltópont. /etap:13,3km, össztáv: 13,3km/

Sajóvámos hangulatos házait egy régi aszfaltos-köves mezőgazdasági úton hagyjuk el, majd enyhe emelkedéssel haladunk a szántóföldek között. Pár kilométer múlva balra, egy földútra térünk.

(figyeljük a sárga alapon fekete nyilakat, jelzéseket, szalagokat!!!). A mezőgazdasági utakat használva merőleges kanyarokkal emelkedünk egyre feljebb, hogy aztán a dombtetőn lévő geodéziai torony füves mezőjén elérjük a csúcsot. Itt egy rövid „U” kanyar után kezdetben meredek, majd egyre lankásabb földúton ereszkedünk Szikszó irányába. Egy kavicsos útra érve egyenesen tovább, majd az épülő autópálya építkezésénél átvágva egy aszfalt útra érünk. Ezen jobbra fordulva hamarosan beérünk Szikszó belvárosába, ahol a második váltópont található. /etap: 10,1km, össztáv: 23,4km/

Szikszó belvárosi részét elhagyva a kereszteződésekben jobbra tartunk, majd a 3-as számú főutat elérve balra fordulunk. A kórház előtt átkelünk a főúton és a jobb oldali járdákon, majd a kerékpárúton haladunk tovább. Aszalót rövid szakaszon keresztezzük, majd a halmaji benzinkútnál jobbra fordulunk. Tovább a kerékpárúton haladva érkezünk meg Halmajra. Át a községen, majd a közúton haladva a Hernád árterébe érünk szépen megművelt területek mentén. Kiskinizs után keresztezzük a Hernád folyót, majd Hernádkércsre érve a focipályánál balra kanyarodunk. Pár száz méter múlva érkezünk a harmadik váltóhelyhez. /etap: 13,1km, össztáv: 36,5km/

Tovább haladunk a közsÉgben hosszan a Hernáddal párhuzamosan , majd Felsődobsza központjába érve élesen jobbra, felfelé kanyarodunk. Meredek és töredezett aszfaltúton nagy “s” betű kanyarokat rajzolva kapaszkodunk fel a felsődobszai várdombra. Felérve átbukunk a laposodó gerincen és egy igen hosszú egyenes szakaszon keresztül, végig lejtős úton ereszkedünk be Abaújszántóra, ahol a 39-es főutat elérve azon balra fordulunk. Hamarosan elérjük a Gyümölcsoltó Boldogasszony-templomnál lévő váltópontot. / etap: 12,9km, össztáv: 49,5km/

Abaújszolnokot keresztezzük, majd a vasútállomás után végleg elhagyjuk. Rövid átkötéssel érünk az észak felé tartó közuton Abaújkérre. Tovább egyenesen, párhuzamosan a vasúti sínekkel, miközben remek panoráma mutatja Boldogkővár büszke várát. Keresztezzük a vasutat, majd egy enyhe emelkedő után balra tartva, egy gyors lejtőn gurulunk be Vizsolyba, ahol a Vizsolyi Biblia bemutatóhelye melletti parkolóban van a soron következő váltóhely. /etap: 13,4km, össztáv: 62,7km/

Tovább kifelé a településről a közúton, majd sorban érintve a hegyaljai településeket (Vilmány, Göncruszka) olykor hangulatos fasorok között megérkezünk Gönc külső részeihez. A vasúti átjáró előtt nem sokkal jobbra, egy töredezett aszfaltura fordulunk, majd Göncre beérve egyenesen, a Széchenyi utcán haladunk. A sporttelephez érve balra fordulunk, ahol következik az újabb váltópont. /etap: 11,8km, össztáv: 74,5km/

A kisvárost elhagyva keresztezzük a vasúti sínt, majd egy meredek lejtő után jobbra fordulunk, tovább a hullámosan vezető közúton. Újabb immár az utolsó vasúti keresztezés, majd Zsujta következik. A község után hosszan emelkedő egyenes szakaszok jönnek, miközben balra a távolban már feltűnnek Kassa tornyai, házai. Ezután egy lejtős, kanyargos útvonalon ereszkedünk le Abaújvárra, ahonnan újabb emelkedők következnek. A pányoki elágazáshoz érve balra tartunk, ami után nem sokkal végre lejtőssé válik az utunk. Hamarosan beérünk Kékedre, ahol a következő váltópont is van. /etap: 13,0km, össztáv: 87,5km/

Éles, visszafordító bal kanyar után tovább lefelé a jó minőségű aszfaltúton, majd egy hosszú ívű jobbkanyar után elérjük a szlovák-magyar határt. Tovább egyenesen, majd beérünk és áthaladunk Abaújnádasdon. (Trstenépri Hornáde) A községet elhagyva egyenesen haladunk előbb Hernádzsadányra, (Ždaňa) ahol a központban jobbra fordulunk. Egy újabb, egyben az utolsó emelkedőn hagyjuk el a községet és egy éles balkanyar után már egyenes és sík utakon haladunk. Hamarosan beérünk Alsómislyére, (Nižná Myšľa), ahol egy éles balkanyarral, letérve a főútról, érünk a váltóhelyhez./etap: 11,9km, össztáv: 99,4km/

A váltóhely után egy fahídon átkelünk a Hernádon, majd egyből jobbra, egy földútra kanyarodunk. Innen nagyjából végig a Hernád partján vezető horgászok és kerékpárosok földútjait követjük. Szép tájon vezet az út, olykor rálátni a Hernád vízeséseire, vagy egy-egy bányatóra. Jól követhető az út, de figyeljük a jelzéseket jellemzően jobbra tartva. Egy nagyobb tó partját elhagyva áthaladunk egy nagyforgalmú közút alatt, ami után rövidesen már lakóházak közé érünk. Itt találjuk az utólsó váltópontot. /etap: 8,0km, össztáv: 107,4km/

Innne hosszan a Hernád partján vezető aszfaltos kerékpárúton vezet a pálya, ami vagy járda, vagy út szélessgű. A magasabb bérházakhoz érve egy jobb és egy balkanyarral jutunk vissza a Hernád partjára, ahonann már egy kőgát is kíséri az utunkat. Hosszan a kerékpárúton, majd egy nagy közlekedési csomópontba érve, a felüljárók alatt a elhaladva, a partról élesen balra visszafordulunk, hogy aztán a Palackého út melletti járda átvezessen a vasúti sínek alatt. A kétszer két sávos nagy útkereszteződéshez érve jobbra fordulunk, majd a Rooseveltova utcához érve azon balra fordulunk. Végig egyenesen, amin hamarosan megérkezünk a Szent Erzsébet Dóm-tér sarkán kijelölt célba./etap: 8,5km, össztáv: 115,9km/.