Pálya leírás 4. Kassa – Miskolc Ultramarton 2022 HUN

Térkép: https://www.termeszetjaro.hu/

A Szent Erzsébet Dóm-tér sarkán lévő rajtból a Rooseveltova utcára fordulunk, majd azon végighaladva előbb jobbra, majd a kétszer két sávos nagy útkereszteződésben balra fordulunk. A Palackého-n keleti irányba hagyjuk el a belvárost, a vasúti sínek aluljárója után, a benzinkutat is elhagyva jobbra fordulunk. A felüljáróról lekanyarodva keresztezzük az utat és a Hernád folyó partján található kerékpárútra térünk. Innentől kezdve csak gyalogos és kerékpáros forgalom fut az útvonalunkon.(1,6 km a rajttól). A folyó mellett vezető kerékpárúton haladunk bő 4 kilométert, majd a lakótelepre beérve egy jobb és bal fordulóval követjük a járdákon vezető kerékpárutat. Visszatérve a Hernád partjára a kerékpárúton haladunk az első váltópontig (9,2km). Innen a folyóparton vezető kavicsos, földes borítású horgászútra fordulunk, ami kellő szélességű és minőségű a lendületes tempójú futáshoz is. Ez a szakasz végig változó, kanyargós nyomvonalú, de könnyen követhető, hiszen végig a folyóparton, a vastagabb, kijártabb utakon kell maradni. (jelzések)

Hamarosan teljesen kiérünk Kassa külvárosi települései közül és széles rétek, mezők után egy szövetkezet épületéhez érve balra, egy fahídra kanyarodunk. Átkelve a folyón, Nízna Miisla-ra beérve érkezünk a második váltóponthoz (9,0km/17,2km). A községbe érve már ismét aszfaltozott úton haladunk. Egy éles jobbkanyarral rátérünk a környék településeit összekötő közútra. Ezen haladva előbb keresztezzük Zdana-t, majd Trstené pri Hornáde-t (Abaújnádas). A falut elhagyva keresztezzük a két állam határát (földrajzilag és fizikálisan is) majd emelkedős útvonalon érkezünk Kékedre (váltópont, 11,8km/ 29km). A kékedi váltópont után élesen jobbra, felfelé kanyarodunk a Hegyalján vezető 3709-es közútra. Itt a Zemplén-hegység nyugati hullámain végig kapaszkodva Abaújvárra, majd onnan a települést elhagyva, rögtön balra térve Telkibánya irányába, a kerékpárút mellett haladunk, az Ezüst-Csenkő Horgásztó felé. Itt jobbra fordulva Gönc irányába, a 3708-as közúton, az S-kanyarokkal „megmásszuk” a Gönc előtti dombokat. Göncön a Kossuth Lajos utcán haladva érjük el a Pálinkás terasznál kialakított váltópontot (12,5 km/41,5 km), és onnan tovább futunk balra tartva a Vasútállomás felé, a következő jobbos kanyarig, majd balra térünk a Petőfi utca irányába. A Petőfi utcán tovább futva a „nagy elágazásnál” balra térünk az Ipartelep utcára. A vasúti síneken áthaladva jobbra, majd balra kanyarodva a Göncruszka felé vezető 3713-as közúton haladunk. Göncruszka után, Vilmány településein áthaladva érkezünk meg Vizsolyba. A Vizsolyi Biblia bemutatóhelye melletti parkolóban van a váltópont (11,2km/52,7km). Innen tovább haladunk Abaújszolnok felé az eddig is használt közúton. Balról feltűnik Boldogkőváralja büszke vára, majd Abaújkérre érkezünk. Itt tovább egyenesen rátérve a 39-es főútra, hogy aztán Abaújszántó központjában lévő váltóponthoz érkezzünk (13,2km/65,9km).

A község déli végében letérünk a 39-es főútról, jobbra a Pere és Halmaj felé vezető útra. A körforgalom után elhagyjuk a települést, hogy aztán egy hosszú és egyenes emelkedőn haladjuk kilométereken keresztül. Felérve a tetőre már Felsődobsza felső házait érjük el, ahonnan meredek és kanyargós úton ereszkedünk le a faluba. Itt balra fordulunk és a Hernáddal párhuzamosan haladva érkezünk meg Hernádkércsre, ahol a következő váltópontot találjuk (12,9km/78,8km). Rövidesen jobbra fordulunk Halmaj felé, keresztezve a Hernád folyót, majd Kiskinizs szélén elhaladva Halmajra érkezünk. Még a község házai között keresztezzük a fő vasútvonalat, majd kiérve a településről balra, egy kerékpárútra térünk. Ez kivezet a 3-as főút mellé, aminél balra fordulva végig a kerékpárúton maradva haladunk. Keresztezzük Aszalót, majd Szikszóra érve a kórháznál jobbra fordulunk a Petőfi Sándor utcára. Ezt követve és egy balkanyar után érkezünk a városközpontba lévő váltóponthoz.(13 km/91,8km). A váltópont után élesen jobbra fordulunk a városból észak felé kivezető közútra, amin hamarosan kiérünk a településről. A gyümölcskifőzdénél balra egy makadám útra fordulunk. Ezen hosszan egyenesen, majd emelkedve földutakon a geodéziai torony irányába megyünk. Felkapaszkodva a tetőpontra kezdetben az erdőszélen, majd földutakon bal-jobb-bal-jobb irányváltásokkal ereszkedünk a ligetes, szántásos, mezőgazdasági területeken.(jelzések) Hamarosan leérünk, egy töredezett aszfaltútra, amin jobbra fordulva leereszkedünk Sajóvámos házai közé. Itt találjuk az utolsó váltópontot (9,8km/101,6km). A váltópont után átvágunk egy közúton, majd a települést a nyugati irányba, Szirmabesenyő felé vezető úton hagyjuk el. Átkelünk a Sajó-folyó hídján, hogy aztán a házakat elérve balra az árvízvédelmi gátra térjünk. Ezen vezető jó minőségű úton kerüljük meg a települést, majd ezen maradva elhaladunk a miskolci repülőtér mellett is. Tovább a gáton, míg egy éles jobbkanyarral le nem térünk róla. A letérés egy közútra vezet, amin keresztezzük a Zsigmondy utat, majd a Besenyői útra érve azon balra fordulunk. A felüljáró alatt átérve egyenesen a járdán átvágunk – a Kőrössy utcát érintve – a Selyemrét bérházai között, hogy aztán a Bajcsy-Zsilinszky útra érve jobbra, a villamossal párhuzamosan vezető járdára térjünk. Ezen végig, keresztezve három jelzőlámpás csomópontot, majd a sétáló utcára beérve, forgalommentesen, de még két újabb kereszteződés után érkezünk be a Városház térnél kialakított célba. (12,8km/116,2km).