Podzemná trasa Baradla 09.09.2023 – PROPOZÍCIE

Dátum výberového konania: 09.09.2023.

Cieľom súťaže je:

Poskytnúť amatérskym a certifikovaným športovcom príležitosť súťažiť a zmerať si sily. Propagovať význam zdravého životného štýlu a pozitívne fyziologické účinky pravidelnej fyzickej aktivity pre ľudí všetkých vekových kategórií. Propagovať nádherné prírodné a architektonické krásy a hodnoty Zemplína, pamiatky Aggtelek, rozvíjať a pestovať športové priateľstvá.

Organizátor súťaže: Maratónsky klub, Miškolc
Spoluorganizátor súťaže: Nadácia pre zdravú mládež Miskolc
Súťaž sa koná: v Aggtelekene, pri zadnom vchode do kempu Baradla
GPS súradnice: 48.472214, 20.492364
Miesto konania: Aggtelek, Baradla, Národný park Aggtelek

Čísla pretekov:

Podzemná trasa Baradla (34,2 km)

https://www.termeszetjaro.hu/hu/tour/terepfutas/baradla-underground-trail-34-2km-/260841982/

Štart: 09.09.2023 o 09:00, Aggtelek, pri zadnom vchode do kempu Baradla

Vzdialenosť pretekov: 34 km ( 2 km v jaskyni )

Prevýšenie: 733 m D+

Podzemná trasa Baradla (15,1 km)

https://www.termeszetjaro.hu/hu/tour/futas/baradla-underground-trail-15-1km-/260843538/

Štart: 09.09.2023 o 10:00, Aggtelek, pri zadnom vchode do kempu Baradla

Vzdialenosť: 16 km ( 2 km v jaskyni )

Výškový rozdiel: 361 m D+

Podzemný chodník Baradla (6 km)

https://www.termeszetjaro.hu/hu/tour/terepfutas/baradla-underground-trail-6km-/260844407/

Štart: 09.09.2023 o 17:00, pri východe z jaskyne Baradla Červené jazero, 100 m od brány jaskyne.

Vzdialenosť pretekov: 7 km ( 2 km v jaskyni )

Výškový rozdiel: 186 m D+

Je čas začať:

Podzemná trasa Baradla (34,2 km)

Štart: 09.09.2023 o 09:00, Aggtelek, pri zadnom vchode do kempu Baradla

Podzemná trasa Baradla (15,1 km)

Štart: 09.09.2023 o 10:00, Aggtelek, pri zadnom vchode do kempu Baradla

Podzemná trasa Baradla (6 km)

Štart: 09.09.2023 o 17:00, pri východe z jaskyne Baradla pri Červenom jazere, 100 m od brány jaskyne.

Detské preteky:

Štart: 09.09.2023 o 10:10, Aggtelek, pri zadnom vchode do kempu Baradla

Ako vstúpiť do súťaže:

Predbežná registrácia: zaslaním prihlasovacieho formulára online na www.maratonclubmiskolc.hu.

Predbežná registrácia sa prijíma do 27. augusta 2023 do 24.00 h.

Poplatok za predbežnú registráciu je potrebné uhradiť bankovým prevodom na účet Nadácie Miškolc pre zdravú mládež súčasne s predbežnou registráciou (do 5 pracovných dní).

Informácie potrebné na prevod:

 

Banka: Takarékbank

Majiteľ účtu: Nadácia Miskolc pre zdravú mládež

Číslo bankového účtu: 55100186-12004939-00000000

IBAN: HU95551001861200493900000000

SWIFT kód sporiteľne: TAKBHUHB

 

Elektronická registrácia nepredstavuje predbežnú nomináciu! Prihlášky bez zaplatenia registračného poplatku budú po 5 pracovných dňoch zrušené!

Zrušenie prihlášky: nemáme v úmysle vrátiť prihlasovací poplatok, ale zrušenie prihlášky oznámené pred výberovým konaním prevedieme na iné výberové konanie za registračný poplatok 1000 HUF. Informácie o našich súťažiach nájdete na webovej stránke www.maratonclubmiskolc.hu.

Zmena registrácie: V deň pretekov si budú môcť vopred zaregistrovaní účastníci zmeniť vzdialenosť pretekov zaplatením hotovostnej zálohy vo výške 1.000.- HUF/osoba.

Registrácia na mieste, počet vstupov:

V centre pretekov v Aggteleku, pri zadnom vchode do kempu Baradla (48.472214, 20.492364)

Piatok 8. septembra 2023 od 16.00 do 19.00 hod.

 1. septembra 2023 (sobota) od 07.00 do 09.45 h (15 minút pred štartom)
 1. septembra 2023 (sobota) od 15.30 do 16.30: pri veľkom parkovisku pri Červenom jazere (medzi Aggtelekom a Jósvafő).

Termíny prihlášok a poplatky:

Podzemná trasa Baradla (34,2 km)

30.07.2023

33 EUR

27.08.2023

42 EUR

Registrácia na mieste

50 EUR

Podzemná trasa Baradla (15,1 km)

30.07.2023

28 EUR

27.08.2023

33 EUR

Registrácia na mieste

42 EUR

Podzemná trasa Baradla (6 km)

30.07.2023

20 EUR

27.08.2023

25 EUR

Registrácia na mieste

33 EUR

Detské preteky Baradla (600 m, 1,2 km)

Registrácia na mieste

9 EUR

Vstupné zahŕňa:

 

 • Individuálna medaila
 • Jeden teplý tanier s jedlom
 • Jedlo o jednom chode
 • Občerstvenie (na trati a v cieli)
 • Elektrickú časomieru
 • V prípade potreby lekárska starostlivosť
 • Oblečenie

SÚŤAŽNÝ BAZÉN:

Tričko s vlastným emblémom pre súťaž si môžete objednať súčasne s predbežnou prihláškou – 24. augusta 2023 o 24.00 h, súčasne s prihláškou na www.maratonclubmiskolc.hu.

Cena trička: 4500 HUF

Objednanie trička je voliteľnou možnosťou pri podávaní prihlášky.

O miestach sa rozhodne:

Podľa elektrického merania času s prihliadnutím na čistý/brutto čas.

Aktualizácia:

Každých 4-6 km v závislosti od terénnych podmienok. Proviant: voda, izotonický športový nápoj, sladkosti, ovocie.

Ocenenia:

Podzemná trasa Baradla (34,2 km):

Ženy – muži absolútne 1. – 6. miesto: pohár

Do 18 rokov (ženy – muži 1. – 3. miesto): medaila

19 – 49 rokov (ženy – muži 1. – 3. miesto): medaila

50-99 rokov (ženy – muži 1. – 3. miesto): medaila

Podzemná trasa Baradla (15,1 km)

Ženy – muži absolútne 1. – 6. miesto: medaila

Do 18 rokov (ženy – muži 1. – 3. miesto): medaila

19-49 rokov (ženy-muži 1. až 3. miesto): medaila

50-99 rokov (ženy-muži 1. – 3. miesto): medaila

Podzemná trasa Baradla (6 km)

Ženy – muži absolútne 1. – 6. miesto: medaila

Do 18 rokov (ženy – muži 1. – 3. miesto): medaila

19 – 49 rokov (ženy – muži 1. až 3. miesto): medaila

50-99 rokov (ženy-muži 1. – 3. miesto): medaila

Detské preteky Baradla (6 km)

0-7 rokov (ženy – muži 1.-3. miesto): medaila

8-12 rokov (ženy – muži 1.-3. miesto): medaila

13-15 rokov (ženy-muži 1.-3. miesto): medaila

Odporúčané vybavenie:

Pri umiestňovaní štartového čísla by mali pretekári zabezpečiť, aby ich bolo možné identifikovať na cieľovej fotografii v cieli. Preto umiestnite číslo na hruď alebo na pás (spredu) a nezakrývajte ho iným odevom alebo vybavením.

Celá dĺžka jaskyne bude osvetlená, ale aby sa predišlo prípadným technickým problémom alebo zraneniam a aby sa zabezpečila lepšia viditeľnosť chodieb, odporúča sa, aby všetci pretekári počas tejto časti pretekov používali čelovky.

Na preteky v tejto časti jaskyne budú dohliadať sprievodcovia ANPI. Je ZAKÁZANÉ vybočovať z vyznačenej trasy, poškodzovať krápniky alebo odhadzovať odpadky!

Pozor! Medzi jaskyňou a povrchovou časťou môže byť teplotný rozdiel až 20 stupňov Celzia!

Zem v jaskyni je klzká, preto musíte byť na tomto úseku veľmi opatrní. Pri nosení obuvi sa odporúča zvoliť si obuv s čo najmenej klzkou, mäkkou gumovou podrážkou alebo obuv s protišmykovou podrážkou. Správna voľba obuvi bude nevyhnutná aj na povrchu, pretože v prípade dažďa budú v lesnom úseku aj klzké, strmé svahy.

DÔLEŽITÉ!

 • Opustenie určenej trate na povrchu – za účelom skrátenia trate – bude mať za následok okamžitú diskvalifikáciu z pretekov!
 • Na preteky sa na vlastné riziko prihlasujú všetci bežci, ktorí vyplnením a odoslaním prihlášky potvrdzujú, že akceptujú podmienky stanovené v pravidlách pretekov a vyhlasujú, že sú pripravení absolvovať nimi zvolenú vzdialenosť.
 • Vylúčime každého pretekára, ktorý si zloží alebo zakryje svoje pretekárske číslo, nebude ho mať počas pretekov na hrudi, neabsolvuje celú vzdialenosť pretekov stanovenú organizátormi, vyplní prihlášku nepresne, s nesprávnymi alebo neúplnými údajmi, alebo použije čip na iné účely, než na ktoré je určený!
 • Je ZAKÁZANÉ jazdiť na bicykli, bežať so psom bez evidenčného čísla alebo bežať so psom!
 • Akákoľvek komerčná a reklamná činnosť v mieste konania podujatia je povolená len s predchádzajúcim súhlasom organizátorov, a to dohodnutou formou a spôsobom.

Vis major

Účastník berie na vedomie, že ak sa preteky nebudú môcť uskutočniť z neodvrátiteľných vonkajších dôvodov (vyššia moc), najmä, ale nielen, z dôvodu poveternostných podmienok, prírodnej katastrofy, štrajku, blokády, chýbajúceho povolenia na trasu alebo iných nepredvídateľných, extrémnych alebo nepredvídateľných a neodvrátiteľných dôvodov, organizátor stanoví nový (náhradný) termín (o ktorom bude oficiálne informovaný) a štartovné sa nevracia. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť miesto konania, čas a priebeh programu.

V prípade zrušenia pretekov

Účastník berie na vedomie, že ak sa preteky nebudú môcť konať v novo určenom náhradnom termíne, Organizátor oznámi zrušenie pretekov, stornuje faktúru za štartovné a vráti štartovné podľa nižšie uvedených podmienok:

 1. I) 78 % štartovného do 5 dní odo dňa vystavenia faktúry za zrušenie

II.) a zvyšných 22 % do 120 dní od vystavenia storno faktúry

Ak organizátor nedodrží vyššie uvedenú lehotu, je povinný zaplatiť úrok z omeškania v súlade so zákonom V z roku 2013 (Občiansky zákonník).

V prípade búrlivého počasia môže Organizátor súťaž kedykoľvek dočasne alebo natrvalo pozastaviť a následne ju obnoviť. Organizátor bude počas pretekov zverejňovať informácie pre súťažiacich na sociálnych sieťach alebo prostredníctvom webovej stránky www.maratonclubmiskolc.hu.

Organizátori si vyhradzujú právo na zmeny!

Riaditeľ pretekov Baradla Trail: Mate Szucs +36 30 627 6898

Organizátor: Združenie maratónskych klubov

Telefón: +36-70/391-9136 a +36-30/721-2403

Web: www.maratonclubmiskolc.hu

E-mail: mate.brogli@maratonclubmiskolc.hu a istvan.szucs@maratonclubmiskolc.hu