II. KOŠICE-MISKOLC ULTRAMARATÓN – PROPOZÍCIE SÚŤAŽE

Cieľ súťaže:

• Súťaž KOŠICE-MISKOLC ULTRAMARATÓN je pokračovaním resp. znovu odštartovaním medzinárodného ultramaratónskeho behu vyhláseného prvýkrát v roku 1999 Maratónskym klubom mesta Miskolc.

• Je to súťažná príležitosť pre amatérskych aj profesionálnych športovcov tak v individuálnych disciplínach, ako aj v štafetovom behu.

• Zapojenie súťaže do športových programov „Vyšehradskej 4-ky”

• Rozšírenie podujatí organizovaných v rámci cezhraničnej spolupráce popri slovensko-maďarských hraniciach.

• Prehĺbenie športového priateľstva medzi členmi slovenského a maďarského bežeckého spoločenstva.

• Posilnenie partnerských vzťahov medzi mestami Košice a Miskolc.

• Prezentácia pamätihodností miest Košice, Miskolc, Košickej župy a Župy Borsod-Abaúj-Zemplén.

Organizátor: Marathon Club Miskolc (www.maratonclubmiskolc.hu)

Partner: Active Life Košice, Maratónsky klub

Predseda organizačného výboru: Ferenc Katona, zástupca samosprávy Župného mesta Miskolc

Dátum súťaže:

18. mája 2019, sobota

Štart: Košice (Slovensko), Košický kraj (pri Dolnej bráne), 08:00 hod. (SEČ).

Cieľ: Miskolc (Maďarsko), Városház tér

Trať súťaže:
Košice – Mestská časť Krásna –Nižná Myšla – Kéked – Gönc – Vizsoly- Abaújszántó – Hernádkércs – Szikszó – Sajóvámos – Miskolc
Trať ultramaratónskeho behu sa tiahne väčšinou po cyklotrasách a na cestách slabej premávky; tak na slovenskej, ako aj na maďarskej strane pri jednom kratšom úseku sa dotkne aj poľných ciest.

Celková dĺžka trate: 113,4 km

Trať súťaže si môžete pozrieť na stránke:

https://www.termeszetjaro.hu/hu/tour/hegyikerekparozas/kassa-miskolc/33009320/?share=~zhwzbpkk%244ossacvg

Štart: Košice, Košický kraj,

Individuálna súťaž:

 

Mesto

Dĺžka

Celková dĺžka

1

Košice, Košický kraj,

0km

0km

2

Cieľ: Miskolc, Városház tér

113,4km

113,4km

5-členná štafeta:

 

Mesto

Dĺžka

Celková dĺžka

 

Košice, Košický kraj,

0km

0km

1

Nižná Myšľa, Široká,

16,2km

16,2km

2

Gönc vonkajšia oblasť, po rázcestí

24,3km

40,5km

3

Abaújszántó, Kancelária starostu

24,4km

64,9km

4

Szikszó, Kostol Najsvätejšej trojice/ Szentháromság templom

25,9km

90,8km

5

Cieľ: Miskolc, Városház tér

22,6km

113,4km

10- členná štafeta:

 

Mesto

Dĺžka

Celková dĺžka

 

Košice, Košický kraj,

0km

0km

1

Košice – Krásna, Golianova

8,2km

8,2km

2

Nižná Myšľa, Široká,

8,0km

16,2km

3

Kéked, Fő út/Hlavná cesta, odbočka

11,8km

28km

4

Gönc vonkajšia oblasť, po rázcestí

12,5km

40,5km

5

Vizsoly, Biblia Múzeum

11,2km

51,7km

6

Abaújszántó, Kancelária starostu

13,2km

64,9km

7

Hernádkércs, Obecný úrad

12,9km

77,8km

8

Szikszó, Kostol Najsvätejšej trojice / Szentháromság templom

13km

90,8km

9

Sajóvámos, Ady E. utca, roh

9,8km

100,6km

10

Cieľ: Miskolc, Városház tér

12,8km

113,4km

KATEGÓRIE

• individuálne (ženské a mužské absolútne 1.- 6. miesto)

• 5 členná štafeta (absolútne 1.- 3. miesto)

• 10 členná štafeta (absolútne 1.- 3. miesto)

TERMÍNY REGISTRÁCIE DO SÚŤAŽE / ŠTARTOVNÉ:

Individuálne

Do 15. marca: 38 EUR

Do 15. apríla: 48 EUR

Do 02. mája: 58 EUR

5 členná štafeta

Do 15. marca: 130 EUR/štafeta

Do 15. apríla: 158 EUR/ štafeta

Do 02. mája: 175 EUR/ štafeta

10 členná štafeta

Do 15. marca: 255 EUR/ štafeta

Do 15. apríla: 285 EUR/ štafeta

Do 02. mája: 300 EUR/ štafeta

REGISTRÁCIA NA MIESTE NIE JE MOŽNÁ!

REGISTRÁCIA:

Elektronicky, vyplnením registračného formulára, na stránke www.maratonclubmiskolc.hu.

On-line registráciou, resp. vyplnením registračného formulára súťažiaci prijímajú podmienky, pravidlá a štatút súťaže.

Zrušenie registrácie resp. jej delegáciu na inú osobu môžeme akceptovať výlučne v písomnej forme do polnoci 15. apríla 2019. Správu o zrušení resp. delegovaní registrácie je potrebné doručiť na adresu: mate@hegyimaraton.hu. V takomto prípade vraciame 75% zaplatenej sumy poplatku.

ZAPLATENIE ŠTARTOVNÉHO:

Štartovné sa platí súčasne s registráciou, prevodom na číslo účtu Marathon Club Miskolc vedeného v banke OTP: 11734073-20009070. V informácii je potrebné uviesť meno a kategóriu súťažiaceho alebo štafety. Výška štartovného sa chápe ako suma brutto v maďarských forintoch/eurách.

Registračný poplatok je možné uhradiť bankovým prevodom.
Názov banky: OTP Banka
Názov majiteľa účtu: Marathon Club
Číslo účtu: 11734073-20009070-00000000
IBAN: HU06117340732000907000000000
SWIFT kód pre OTP Banku: OTPVHUHB

ÚHRADY VYKONANÉ PO TERMÍNE 05. MÁJA NEAKCEPTUJEME.

ŠTARTOVNÉ ZAHRŇA

• Jedinečné tričko s logom súťaže

• Unikátne medaily pre všetkých súťažiacich, ktorí dobehli do cieľa

• čipové meranie času

• štartovné číslo

• Programový bulletin s mapami úsekov

• Občerstvenie na všetkých bodoch výmeny štafiet

• Pasta party v cieli v miskolci

• Masáže v cieli v Miskolci len pre individuálnych bežcov

• Lekársky dohľad počas súťaže

• 50 %-ná zľava na vstupnom do jaskynných kúpeľov Miskolctapolca, do hradu Diósgyőr a múzea Ottó Herman

• Vyznačenie trate behu

• Fotky stiahnuteľné bezplatne

PREVZATIE ŠTARTOVNÉHO BALÍČKA

Podmienkou prevzatia štartovných balíčkov je vyplnenie Vyhlásenia o zodpovednosti a jeho odovzdanie na registrácii pre slovenských bežcov. Vyhlásenie o zodpovednosti je možné stiahnuť z web-stránky: www.maratonclubmiskolc.hu.

Miesto a čas prevzatia štartovných balíčkov:

 • 17. mája 2019, piatok, od 10:00 hod. do 14:00 hod (SEČ) Miskolc, CÉL-Versenyközpont /CIEĽ – Súťažné centrum/ (Városház tér)
 • 17. mája 2019, piatok, od 16.00 hod. do 21.00 hod. Košice, ŠTART, Kancelária pretekov (presná adresa v Programovom bulletíne).

 • 18. mája 2019, sobota, od 06.00 hod. do 07:30 hod. (SEČ) /Košice, Kancelária pretekov (presná adresa v Programovom bulletíne)

MERANIE ČASU

Elektronickým systémom čipovej technológie.

LIMIT NA DOBEHNUTIE DO CIEĽA

Bežci od momentu štartu majú k dispozícii 13 hodín, aby dosiahli cieľ.

CESTNÁ PREMÁVKA PO TRATI BEHU

Trať ultramaratónskeho behu bude vyznačená popri rieke Hornád, po cyklotrase, po komunikácii s nízkou premávkou, ďalej po cyklistickej a poľnej ceste. Z bezpečnostných dôvodov je prísne zakázané jazdiť autom pri bežcoch! Členovia oficiálneho cyklistického doprovodu s označenou vestou môžu jazdiť výlučne za bežcami; dočasne, počas krátkej doby môžu jazdiť popri nich! Členovia oficiálneho cyklistického doprovodu s jedinečnou vestou môžu jazdiť výlučne pred bežcami alebo za nimi! Zabezpečenie trasy vykonávajú spoločne organizátori, mestská polícia, zodpovedné orgány za dohľad nad verejnými priestormi a Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Košiciach resp. Župné riaditeľstvo polície Borsod-Abaúj-Zemplén.

OBČERSTVENIE

Po trase súťaže na 9 bodoch výmeny štafiet bude umiestnených 9 bodov občerstvenia, a samozrejme aj v cieli je možné doplnenie tekutín a kalórií.

Ponuka bodov občerstvenia:

 • voda

 • EthicSport izotonický športový nápoj

 • kola

 • banány

 • jablka

 • pomaranč

 • citrón

 • domáce pagáče

 • domáce drobné pečivo

 • slané pečivo

 • sladké pečivo

 • hroznový cukor

 • gumové cukríky

 • sušené ovocie

ODOVZDANIE INDIVIDUÁLNEHO OBČERSTVENIA

18. mája 2019, v sobotu, od 6.00 hod. do 7.30 hod., v košickej kancelárii pretekov (presná adresa v Programovom bulletíne!), s označením štartovného čísla a čísla bodu občerstvenia (od 1 do 9).

OTVÁRACÍ ČAS CIEĽOVÉHO PRIESTORU

18. mája 2019, v čase 13:00h -21.30h, Miskolc, Városház tér/ Námestie pri radnici

OCENENIE

Ženy individuálna kategória, absolútne 1.-6. miesto: medaila + pohár + zaujímavé vecné ceny

Muži individuálna kategória, absolútne 1.-6. miesto: medaila + pohár + zaujímavé vecné ceny

5 členné štafety, absolútne 1-3. miesto: medaila + pohár + zaujímavé vecné ceny

10 členné štafety, absolútne 1-3. miesto: medaila + pohár + zaujímavé vecné ceny

Víťazi kategórie jednotlivcov a štafiet získajú bezplatne právo štartu na ročník 2020 súťaže Košice-Miskolc Ultramaratón/

Dream Team: Najrýchlejší bežec každého úseku dostane osobitnú cenu. Na základe toho na konci súťaže bude možné zostaviť „Dream Team”.

LEKÁRSKY DOHĽAD

Bežcov sprevádza štáb zdravotníkov so sanitkami a motocyklistami. Ich telefónne čísla nájdete na štartovnom čísle aj v Programovom bulletíne. Ak zdravotný personál posúdi, že niektorý súťažiaci nie je spôsobilý na pokračovanie súťaže, môžu danému súťažiacemu odobrať jeho štartovné číslo, a môžu ho zo súťaže vylúčiť.

DOPRAVA SÚŤAŽIACICH

Preprava súťažiacich na body, resp. z bodov výmeny štafiet doprovodnými vozidlami je úlohou daného tímu. Sprievodné vozidlá nemôžu sprevádzať bežcov počas behu na jednotlivých úsekoch!

Bežcov sprevádza vozidlo uzatváracie trať; po uplynutí limitu absolvovania jednotlivých úsekov, dané body výmeny štafety budú uzatvorené, zabezpečenie trasy do tohto bodu sa ukončí. (podrobné časové údaje sú uvedené v Programovom bulletíne!)

Výmena štafety je možná len na určených bodoch. Odovzdanie štafety ďalšiemu bežcovi na bode výmeny sa koná odovzdaním čipu podľa stanovených pravidiel.

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Každý bežec súťaže „II. ultramaratonský beh Košice-Miskolc“ považuje ustanovenia zakotvené v týchto pravidlách súťaže za záväzne na seba a zároveň sa zaväzuje, že ich bude dodržiavať. Každý bežec si uvedomuje, že tieto pravidlá súťaže sú záväzné pre všetkých účastníkov, ktorí sa do súťaže prihlásili cez oficiálnu registráciu.

Účastník týmto vyhlasuje, že sa do súťaže II. ultramaratonský beh Košice-Miskolc prihlásil, ako zdravá osoba na vlastnú zodpovednosť, a na vybranú dĺžku trate, resp. na kategóriu súťaže sa prihlásil fyzikálne aj mentálne pripravený. Za prípadné zhoršenie zdravotného stavu súťažiaceho Organizátor nezodpovedá.

Účastník berie na vedomie, že počas podujatia ho môžu fotografovať. K použitiu týchto fotiek, záberov dáva svoj súhlas. Ďalej berie na vedomie, že fotky, snímky vyhotovené o ňom, Organizátor môže neskôr použiť v reklamnom filme alebo v iných médiách na promočne ciele.

Nevyhnutným predpokladom prebratia štartovacieho balíka je podpis Vyhlásenia o zodpovednosti a jeho odovzdanie v kancelárii pretekov tak v prípade tímov, ako aj v prípade individuálnych súťažiacich. Je dôležité, že po podpise Vyhlásenia o zodpovednosti, v prípade tímov už nie sú možné žiadne zmeny v zložení tímu. K prebratiu individuálnych alebo štafetových štartovacích balíčkov je potrebné predložiť doklad o totožnosti, alebo splnomocnenie podpísané dvoma svedkami.

Trať súťaže bude označená tabuľami, šípkami, stuhou aj namaľovanými znakmi. Sledovanie trasy behu je vždy povinnosťou bežca, ktorý daný úsek práve absolvuje. Po trati behu pomáhajú Organizátori, mestská polícia, zodpovedné orgány za dohľad nad verejnými priestormi a policajti; súťažiaci sú povinní rešpektovať ich pokyny v každom prípade.

Bežcov bežiacich vpredu, – v rámci vzdialenosti na dohľad – môže sprevádzať motocyklista v záujme presných časových kreditov. V prípade, ak by systém merania času zlyhal, motorový sprievod manuálne zaznačí prechod cez stanovené body a čas stratený pri prechode cez železničné priecestia.

Bežec má na hrudi štartovné číslo počas celej súťaže. Súťažiaci, ktorý svoje štartovné číslo poskladá, zakryje, alebo nemá ho na sebe jasne viditeľným spôsobom počas súťaže, bude vylúčený.

Možno vylúčiť aj súťažiaceho, ktorý nesplní úplnú dĺžku trate vyznačenú organizátormi, alebo ktorý registračný formulár alebo Vyhlásenie o zodpovednosti vyplnil nepresne, nepravdivo, resp. neúplne.

Účastník musí dodržiavať pokyny riadiaceho personálu pri železničných priecestiach. V prípade červeného svetelného znamenia nesmie pokračovať v behu lebo je životu nebezpečný; súťažiaci, ktorý porušil tieto pokyny, bude okamžite vylúčený.

Účastník berie na vedomie, že Organizátori zabezpečujú občerstvenie na všetkých bodoch striedania štafety. Odpad je možné odhodiť len na bodoch občerstvenia a výmeny štafety, odkiaľ organizátori tento odpad odvezú. Po trati nie je povolené odhodenie odpadu, porušenie tohto zákazu má za následok okamžité vylúčenie daného bežca.

Účastník akceptuje, že Organizátori zabezpečili výmenu štafiet pre bežecké tímy na vyznačených bodoch, kde prebieha aj meranie času.

Na súťaži je ZAKÁZANÉ ísť na kolieskových korčuliach, bežať so psom alebo inými zvieratami, bežať bez štartovného čísla! Účastník berie na vedomie, že pri porušení týchto pravidiel, môže byť zo súťaže okamžite vylúčený.

Po celej trati súťaže a na stanovených bodoch je možné umiestniť reklamu alebo akékoľvek marketingové oznamy len za predbežného písomného povolenia Organizátorov!

Veková hranica účasti:

a.) individuálna kategória: ukončený 18. rok života

b.) kategória 5- a 10-člennej štafety: 16. rok života, za písomného súhlasu rodiča

Organizátori neručia za bezpečnosť cenností nechaných v hoteli a v sprievodných autách.

Účastník súťaže berie na vedomie, že štartovné nezahŕňa poistenie. Poistenie si musí zabezpečiť každý individuálne.

Každý jeden súťažiaci sa môže zúčastniť behu výlučne len v jednom tíme. Individuálny súťažiaci nemôže súťažiť súčasne aj v inom tíme.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmeny miesta, času programu a právo zmeny trate súťaže.